Vi er å finne på listen over DNs Gasellebedrifter i 2014. Dette året var vi blant 2.949 norske bedrifter, på en liste som baseres på regnskapene de fire siste årene.

For å komme på DNs Gaselleliste må bedriften de siste fire år ha:

  • omsetning over én million kroner
  • levert godkjente regnskaper
  • minst doblet omsetningen
  • positivt samlet driftsresultat
  • unngått negativ omsetningsvekst hvert år

 

Vi er stolte og fornøyde med en tilbakemelding på at vi gjør ting riktig og har en sunn og trygg økonomi i vårt selskap.