Granholtet

I forbindelse med oppussing av enebolig på Sofiemyr rett syd for Oslo har Nytrapp levert noen unike trapper.

Tiltakshaver tok kontakt med oss da de hadde noen spesielle ønsker for en unik trappeløsning. Deres arkitekt, Siri Zanelli, hos Collective Works, hadde utarbeidet et veldig spennende konsept for en gjennomgående trappeløsning fra underetasje til 2. etasje i eneboligen.

Vangeløs tretrapp

Nedre trappeløp går mellom vegger og det er valgt en løsning hvor trinnene fyller hele rommet mellom veggene. Her er vangene lagt under trinnene og blir da skjult, slik at det kun er trinn og opptrinn som synes når man går i trappen. Det er ingen overlapp mellom trinn og opptrinn, og dette er en løsning som gir et stramt og rent inntrykk.

Vangeløs tretrapp

Når man kommer opp i hovedetasjen er det valgt et glassrekkverk som er festet sideveis til dekkekanten med glassbolter. Det er ingen stolper på dette rekkverket, kun festet via hullborring i glasset og glasset er levert i et helt stykke uten skjøter.

Trappen fra hovedetasjen og opp til 2. etasje er en vangeløs trapp som kun er festet i vegg. Denne trappen har et spilerekkverk i eik med kvadratiske eikespiler som går fra trinn og opp til himling. Disse trappene er kompliserte og fordrer stor presisjon både i produksjonen av selve trappen samt tømrerarbeidet som må utføres på forhånd, men gir et eksklusivt uttrykk til boligen. For å realisere slike løsninger må det gjøres en del forarbeid og forsterke veggene slik at disse fungerer som bæring. Rundt åpningen i 2. etasje er det valgt et spilerekkverk med tilsvarende utførelse som i hovedetasjen; kvadratiske spiler i eik.

Vangeløs tretrapp

Alt treverket (trinn/opptrinn, håndløper og rekkverksspiler) er fargesatt med tilsvarende behandling som gulvene i boligen for å sikre et flott helhetsinntrykk.

Tømrerarbeidene er utført av den lokale entreprenøren Dan-Bygg AS.

Er du interessert i denne trappen?

Send oss en henvendelse