Tips og råd

Trappetyper og prosjektering av trapperom

05.12.2022

Når man skal ha trapp til eksisterende eller nytt bygg, er det selve utformingen av trapperommet som avgjør hvilken trappetype man trenger eller kan ha. Er man i gang med et nytt bygg eller restaurering av et eksisterende bygg, er det derfor viktig å planlegge trappeløsningen tidlig i prosessen for å få plass til drømmetrappen. Vi har her samlet informasjon om de vanligste trappetypene og prosjektering av trapperom.

De fire vanligste trappetypene

Det er svingtrapp, repostrapp, rett trapp og spiraltrapp som er de vanligste trappetypene.

Svingtrapp

Svingtrappen er ofte et enkelt valg som passer til de fleste hus. Dette er en moderne trapp med rette linjer, der man kan ha 90-graders- eller 180-graders svingtrapp. Her er det 90-graders svingtrapp, gjerne kalt L-trapp, som tar minst plass, og en trappetype som derfor ofte blir valgt. 90-graders svingtrapp er perfekt om trappen skal plasseres i et hjørne eller langs en vegg, mens 180-graders svingtrapp, gjerne kalt U-trapp, egner seg godt i et trapperom med tre vegger, dersom arealet er stort nok. En svingtrapp gir også en jevn og god stigning mellom etasjene.

Illustrasjon av 180 graders svingtrappIllustrasjon av 90 graders svingtrapp

Repostrapp

En repostrapp kan minne mye om en svingtrapp, men her ligger forskjellen i at en repostrapp har et parti midt i trappen, eller en rampe uten stigning. Godt egnet for lange trapper, der det er gunstig å ha hvilerepos med jevne mellomrom, slik at de som går trappen har god mulighet til å stoppe og hvile, samt for å begrense fallengde og personskader om uhellet skulle være ute. Her finner man også valgene 90-graders og 180-graders trapp.

Illustrasjon av 180 graders repostrapp Illustrasjon av 90 graders repostrapp

Rett trapp

Rett trapp er den rimeligste og enkleste trappeutførelsen. Denne trappen trenger gjerne mer plass i lengden enn andre trappetyper, men kan til gjengjeld plasseres både langs en vegg eller midt i et rom, avhengig av hvor trappeåpningen ligger eller skal ligge.

Illustrasjon av rett trapp

Spiraltrapp

En spiraltrapp, gjerne også kalt vindeltrapp, er en plassbesparende trappetype som også fungerer som et designelement. Her er fordelen at en spiraltrapp tar mindre av gulvplassen enn det andre trapper gjør, og kan fint plasseres midt i et rom, da den gjerne også fremstår som en skulptur eller et møbel.

Prosjektering av trapperom

Prosjekteringen av trapperommet er en forutsetning for å få en trapp som er god å gå i, og ikke minst en trapp som tilfredsstiller kravene i Byggeforskriften. Det er den prosjekterende som har ansvar for å sette av tilstrekkelig plass til bestemt trappetype som oppfyller forskriftskravet, og som gir en god og sikker funksjon i bruk. Her følger regelverk og anbefalinger som gir best mulig løsning. Norsk Trevare har utarbeidet en trappemanual, som en felles bransjestandard som blant annet tar for seg prosjektering av trapperom. Her gjengis noe av det Norsk Trevare har utarbeidet. Fullstendig dokument kan lastes ned her.

Trapperom med vindu eller glass

Der det skal være et vindu eller glass i trapperommet, er man pålagt å gjøre tiltak som skal hindre personskader ved eventuelle fall eller andre sammenstøt. Regelverket som gjelder for dette i alle typer bygg, er at høyden opp til glasset fra gulv, repo eller trinn skal være minimum 0,8 meter. Ved tilfeller der høyden er mindre enn dette, skal glasset enten avskjermes eller så må det benyttes personsikkerhetsglass.

Belysning, kontrastfarger og taktil merking

Alle trapperom skal ha god nok belysning. I tillegg skal hovedtrapper i bygg med krav om universell utforming ha et taktilt farefelt foran øverste trappetrinn og et oppmerksomhetsfelt foran nederste trinn som dekker hele trappens bredde. Her skal både feltene og håndløper i forhold til bakgrunnen være både taktilt og visuelt merket med luminanskontrast 0,8. På håndløper skal det også være taktil merking med etasjeangivelse, i hver etasje.

Trapper med dører i nærheten

Der det er eller vil bli plassert dører i nærheten av en trapp, skal avstanden mellom dør og starten eller slutten på trappeløpet være minimum 0,5 meter. Internt i boenhet trenger avstanden mellom trapp og dør kun å være minimum 0,3 meter.

Anbefalte trappemål

Som vist i illustrasjonene lenger opp på siden, så er anbefalte trappemål følgende, forutsatt en etasjehøyde på maksimalt 277 cm og 15 opptrinn. (Ved større etasjehøyde bør antallet opptrinn økes, og det må derved også avsettes større areal til trappen.)

 • Rett trapp: 360 cm
 • Svingtrapp 90 grader: 460 cm
 • Svingtrapp 180 grader: 560 cm
 • Repostrapp 90 grader: 530 cm
 • Repostrapp 180 grader: Totalmål av trappens to langsider, 510 cm

Vekslingsåpningen bør ha en bredde på minimum 97 cm, ferdig kledd.

Krav til trapperom

Bygging av trapperom:

 • Vekselkant må ha nødvendig fasthet for skruing
 • Stender i etasje over for feste av vegghåndløper plasseres 300 mm tilbake fra vekselkant. (2 etg.)
 • Benytt stendere av tre eller betong
 • Ved horisontal lekting på yttervegg må det «kubbes» med vertikale spikerslag C-C 300. Alternativt kan det plates med 15 mm x-finer før endelig veggkledning
 • Lettbetong og lettklinker kan normalt benyttes, men ikke der bæring av trapp i hovedsak blir overført til vegg
 • Vannbåren varme eller øvrige installasjoner i gulv må legges minimum 150 mm fra vekselkant
 • Trinnlydplater skal ligge med fast (limt) treramme rundt trapperommet
 • Returgelender må festes til gulv selv om det er parkett eller heltre gulv
 • Enkelte trappemodeller krever dobbel vekselbjelke eller limtredrager langs vekselkant. (Evt. sideveis avstivning)

Før måltaging må følgende være klart:

 • Ryddig trapperom
 • Ferdig kledde, og helst ferdig sparklede vegger og vekselkant
 • Dersom måltaking skjer på stenderverk, har kunden ansvaret for målene
 • Gulv skal være ferdig avrettet og evt. spon skal være lagt
 • Det er ikke nødvendig at parkett eller flis er lagt. Tykkelse på flis og parkett må oppgis ved bestilling
 • Eventuelt skjulte rør må påvises av kunde ettersom vanger, håndløper og stolper festes til vegg og stendere. Minst 40 mm tilgjengelig skruefeste
 • Vegger skal være i vinkel og lodd, og gulv i vater iht. normalkrav i NS 3420

Vi bistår med rådgivning og planlegging av ditt trappeprosjekt

Ønsker du hjelp og råd rundt trappetyper eller prosjektering av trapperom?
Send oss en henvendelse eller kom innom vårt showroom i Oslo. Vi har ingen satte trappemodeller, da alle våre trappes lages på skreddersøm.

Les også om treverk til trapper – brinellverdi og overflatebehandlinger.