Tips og råd

Visste du at det er strenge krav for utforming av trapper?

15.09.2022

En trapp må være sikker i bruk, og derfor følge forskrifter som gjelder for trapper. Mange er ikke klar over disse, og det er derfor mange som uvitende bryter reglene – noe som fører til at mange faller og skader seg.

Fall i trapp kan få fatale følger

Ipsos MMI utførte en undersøkelse der det kom frem at 731 000 personer har hatt uhell i trapper i løpet av kun ett år, der omtrent 50 personer dør hvert år som følge av uhell i trapp. Undersøkelsen viste også at halvparten av de skadede sa at trappens utforming var skyld i skadene. Dette viser viktigheten av å følge krav for trapper.

Reglene som gjelder for trapp

Følgende krav skal minimum være oppfylt for en trapp.

Håndløper og sikker avgrensing

En trapp skal ha håndløper på begge sider og rekkverk for sikker avgrensning der det ikke er vegger. Dette er et av de viktigste kravene, og har ikke trappen det er den ikke i henhold til forskriftene. Håndløperne skal plasseres på høyde mellom 0,8 og 0,9 meter over gulvet eller trinnet.

Stigning og trinn

Trappen skal ikke være for bratt, og heller ikke ha for smale trinn. Dybden på trinn skal være minimum 0,25 meter og det skal være samme trinndybde og høyde i hele trappeløpet.

Dersom høydeforskjellen mellom etasjene er større enn 3,3 meter, må trappen også ha et mellomrepos. Denne skal være stor nok til å kunne stanse eventuelle fall.

Trappebredde og høyde

Bredde på rett trapp internt i boenhet skal være minimum 0,8 meter og ha en fri høyde på minimum 2 meter. For øvrige trapper gjelder krav til minimum fri bredde på 0,9 meter og minimum høyde på 2,1 meter. Er trappen svingt, skal bredden være minst 0,10 meter mer enn for rett løp. Kravene til høyde og bredde er satt ut fra hensyn til at trappen skal være sikker i bruk og av hensyn til frakt av møbler og annet.

Belysning

I tillegg til at selve trappens utforming må følge noen regler, må også belysningen være tilstrekkelig. Det vil si en jevn belysning som ikke er blendende eller reflekterende på overflatene, som gjør at belysningen mister sin hensikt.

Se alle kravene for trapp hos Direktoratet for byggekvalitet her.

Utvendige- og andre trapper

Trapper som er plassert i utearealer skal også være sikre å gå i og det gjelder samme krav som for trapper ellers. Likt som trapper innendørs, skal utvendige trapper også ha håndløper på begge sider langs hele trappeløpet, samt de øvrige nevnte kravene. Enkelte trapper kan også ha tilleggskrav utover de som gjelder for alle trapper, men dette blir mer aktuelt for næring og offentlige bygg. Om dette gjelder din trapp vil du selvfølgelig få nødvendig råd og bistand rundt hva som er kravene.

Terrasserekkverk eller rekkverk på mesanin?

Skal du ha rekkverk på terrasse og det er mer enn en halv meter fra terrassen og ned til terreng, er det krav til at rekkverk skal ha en høyde på minst 1 meter. Mange slurver her og bygger rekkverk med høyde på 0,9 meter, som er kravet for rekkverkshøyde i trapp. Om nivåforskjellen er over 10 meter må rekkverkshøyden økes til 1,2 m.

Nytrapp.no leverer unike trappeløsninger på skreddersøm

Våre trapper lages på skreddersøm, slik at den blir best mulig til ditt trapperom og etter dine ønsker. Vi vil veilede deg gjennom regler og krav som gjelder for utforming av din trapp, slik at du får en trygg trapp som er lett å gå i. Ta kontakt med oss for å få et uforpliktende tilbud, eller besøk oss på vårt showroom rett utenfor Oslo. Vi leverer i hele Norge!

Les også om trappetyper og prosjektering av trapperom for mer informasjon.